ชื่อ - นามสกุล :นายสุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
Telephone :0841106511
Email :krusumet2@gmail.com